När du behöver utveckla din webb-lösning

Våra expertområden täcker det du behöver för en effektiv webb-lösning

Azure Cloud Microservices
Optimizely CMS
E-handel, Optimizely Commerce
Optimizely Digital Experience Cloud Service (DXC)

Vår kunskap och kompetens är svårslagen!

Du kan lita på oss!
 • Optimizely most Valued
 • Professional
 • Sveriges bästa utvecklare
 • (Techworld)
Certifieringar
 • Azure
 • Optimizely CMS 11 & 12
 • Optimizely Commerce 13 & 14
 • Apptus Esales
Optimizely bronze partners

Då kontaktar du Sveriges vassaste utvecklingsteam här

Vi tar dig i mål snabbt, okomplicerat och kostnadseffektivt

Helhetslösningar, stora utvecklingsprojekt, högt säkerhetstänk, avancerade utmaningar och komplexa förutsättningar är vår naturliga spelplan.

Genom Epicweb samlar vi kompetenser som spänner över den digitala världens komplicerade krav och förutsättningar. Så när du jobbar med Epicweb får du tillgång till de vassaste konsulterna för just dina behov.

Några av våra expertisområden

 • Planering och uppsättning av miljöer
 • Front-end och Back-end
 • Devops
 • Continuous Integration
 • Continuous Deployment
 • Azure Microservices
 • Azure CosmosDB
 • Azure Functions
 • Web 3.0
 • Federering Oauth, OpenId
 • Projektledning

Det här får du när du jobbar med Epicweb

Behöver du en konsult eller sju? Eller 15?

Poängen med att jobba med Epicweb är att vi skräddarsyr exakt rätt utvecklingsteam för ditt aktuella projekt eller behov. Våra konsulter är egna företagare, seniora i branschen och med en glöd, vilja och kunskap att leverera marknadens bästa lösningar.

Tack vare den samarbetsmodellen får du tillgång till lokalt förankrade kvalificerade konsulter och kompetenser, som du annars inte når i de stora IT-företagen.

VI kontrakterar också utvecklingsteam off-shore i kombination med lokala seniorer, vilket betyder hög kvalitet till lägre pris.

E-handel med Optimizely Commerce

E-handelsplattformen med stor potential, om du implementerar den korrekt. Vikten av att använda Certifierade utvecklare har aldrig varit viktigare. Vi har resurserna, vi hjälper dig.

Webbplats med Optimizely DXC service

Optimizely molnplattform ”Digital Experience Cloud” innehåller allt en modern webbplats behöver och erbjuder många tjänster som får din digitala upplevelse att ligga i framkant.

Intranät och extranät

Vi har lång erfarenhet kring interna och externa kundplattformar. Vi tar oftast vid efter konceptfasen och vår expertis ligger i implementeringar. Vi jobbar med federering med Oauth och Open-ID

Azure microservices

Web 3.0 är här. Vi syr ihop och bygger din nya plattform med moderna tjänster som fungerar i stor skala och når alla geografiska regioner. Bättre resursutnyttjande och minskade kosnader.

Epicweb – precis vad du behöver

Epicweb leds av Luc Gosso, en av Sveriges mest erfarna Optimizely-experter. Inom Epicweb samlas de bästa konsulterna vi kan hitta för stora och komplexa IT-uppdrag, och alla konsulter är seniora. Därför samarbetar vi med egna företagare och lokala byråer för att hitta den bästa projektkonstellationen, oavsett om kompetensen finns inom Epicweb eller hos våra samarbetspartners.

Det innebär en rad fördelar för dig – du får skräddarsydda projektteam, då får tillgång till marknadens vassaste konsulter och vi kan snabbt skala upp ett team, om det behövs flera resurser eller kompetenser.

Du får helt enkelt ett helhetskoncept kring systemutveckling, med hjälp av certifierade utvecklare med senior status.

Därför ska du jobba med Epicweb

 • Certifierade konsulter
 • Seniora konsulter med spetskompetens
 • Omfattande konsultnätverk
 • Skräddarsydda projekt- och utvecklingsteam
 • Kapacitet för helhetslösningar
 • Vana vid stora komplexa projekt
 • Våra konsulter är omtyckta och personligare
Hur vi jobbar

Vi tar oftast vid efter konceptfasen, även om vi gärna är med i första fasen med vår spetskompentens.

Vi startar implementeringsfasen med workshoppar kring arkitetur och arbetsformer, men även med kravfångst.

Vi upprättar ett arkitektråd och kvalitetsråd. Vi jobbar agilt med scrum och kanban. Dagliga avstämningar mellan team och kund. Vi värderar kommunikation, återkoppling och avstämning högt och ser det som en framgångsfaktor.

Kundlöfte

Helhetsansvar, engagemang, kvalitet, erfarenhet och leverans.

Exempel på samarbetsroller

Projektledare, UX utvecklare, frontend-utvecklare, backend-utvecklare, lead developer, enteprice solution developer, devops developer, testare och testledare.

Vill du skicka oss en anbudsförfrågan?

Vi vill väldigt gärna jobba med dig, och vi är mycket nyfikna på vilka dina planer är för din digitala utveckling.

Skicka en anbuds- eller intresseförfrågan så tar vi hand om den blixtsnabbt och återkommer.

Vill du jobba tillsammans med Epicweb som teammedlem?

Om du vill jobba med marknadens mest spännande utvecklingsteam som egen konsult, vill vi att du går med i vår LinkedIn-grupp! Och om du läst igenom den här hemsidan, så vet du nog vad som krävs av dig, och vilka kompetenser vi värdesätter.

Just nu söker vi Front-end REACT/VUE, Optimizely-utvecklare och testare

Kanske är du en sådan?

Epicweb har kontor i Norrköping, men vi jobbar där du som kund finns. Oavsett var du har din verksamhet.

Kontakt: 070-9558055