Bli partner med Epicweb och öka dina intäkter!

Idén med Epicweb är att skapa skräddarsydda utvecklingsteam från ett brett nätverk. På så sätt kan vi sätta ihop exakt det team som kunden behöver, och vi blir både bredare och starkare än om vi jobbar på egen hand.

Genom nätverket blir kontaktytan mot marknaden mycket större, och dina möjligheter att öka dina intäkter blir större.

Dina fördelar som medlem i nätverket:

  • Vi förmedlar uppdrag till varandra
  • Att vara medlem kostar inget
  • Du får tillgång till hela nätverket för egna projekt, när du behöver
  • Vi hjälper till att forma rätt team för ett givet projekt
  • Du får kick-back på uppdrag som du förmedlat och som går via Epicweb
  • Du får kick-back på genomförda uppdrag

Gå med i vår LinkedIn grupp

Du blir starkare på marknaden

När du är medlem i nätverket kan du utnyttja hela kontaktytan för att skaffa kunder och uppdrag. Epicweb hjälper till att hitta kunder, sätta ihop skräddarsydda team och skapa affärer och därmed öka intäkterna för varje medlem i kundteamet.

Vem är du?

För att platsa i Epicwebs nätverk bör du vara enmansföretagare, ett mindre konsultföretag, en mindre produktionsbyrå med behov av expandera ditt nätverk för att få fler bra kunder. Du bör vara en senior systemutvecklare och vara eller ha seniora resurser.

Välkommen till ”Epicweb - Nätverk för frilansande seniora IT-konsulter”

Vi använder LinkedIn för att administrera gruppen, att gå med är gratis och utan egentliga förbindelser.
Du kan vara både passiv eller aktiv medlem, och därmed utnyttja gruppen fullt ut.

Epicweb har kontor i Norrköping, men vi jobbar där du som kund finns. Oavsett var du har din verksamhet.

Kontakt: 070-9558055